Tým

Mgr. Kateřina Krtičková

vedoucí Ordinace klinické psychologie a odborný garant péče

 

Vzdělání :

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na katedře filozofie Univerzity Karlovy v Praze
  1. atestace – klinická psychologie

  2. atestace – systematická psychoterapie

 • Výcvik v krizové intervenci ( PhDr. Baštecká)
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch ( MUDr. Chvála – PhDr. Trapková)
 • Výcvik KBT lektorů léčby obezity ( PhDr. Iva Málková)

 

Pracoviště:

 • Protialkoholní a protitoxikomanické oddělení KN Liberec
 • Poradna pro rodinu a vztahy ( náhradní rodinná péče)
 • Onkologické oddělení KN Liberec, konziliář somatických oborů
 • Soukromá praxe – Ordinace klinické psychologie ( od roku 2004)

 

Členství v odborných společnostech:

 • Českomoravská psychologická společnost
 • Asociace klinických psychologů
 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – Společnost pro psychosomatickou medicínu
 • Obezitologická společnost- psychologická sekce