MeziOborová Setkání TÝmu

Mezioborová setkání jsou určena odborné veřejnosti v oblasti medicíny, klinické psychologie, sociálních a poradenských služeb.

Co je cílem?

  • Chceme si lépe vzájemně porozumět.

  • Chceme vytvářet praktické podmínky pro model bio-psycho-sociálního mostu v péči o dospělého a dětského pacient.

Chystaná témata:

Pedopsychiatrie v rámci reformy psychiatrické péče v praxi

program bude v průběhu měsíce června upřesněn