Říjen 2018 - Femina Fest - Liberec

Pořádá a odborně zaštiťuje Gynekologicko-porodnické oddělení KN Liberec (organizace Mgr. Zuzana Paukertová)

Mgr. Kateřina Krtičková

Workshop „ Matky bulimiček – bulimičky matkami“

Vycházíme z terapeutické zkušenosti s ženami bulimičkami v různých věkových kategoriích. Zaměříme se na vznik a průběh onemocnění u dospívajích dívek v kontextu jejich vztahu s matkami.

Jakých signálů by si měly matky u svých dcer všímat?
Jak se onemocnění v raných stádiích projevuje?
Jak rafinované způsoby dovedou dospívají bulimičky používat?
Proč chtějí být dcery jiné než jejich matky?

 

Mentální bulimie, pokud není odhalená a tedy ani léčená, přetrvává do dospělosti ženy, přetrvává do jejího otěhotnění, porodu a projevuje se v mateřství.

Jak vypadá těhotenství bulimické ženy?
Jaké obavy a úzkosti prožívá?
Co z psychických zátěží přenáší na své dítě?

 

Workshop je doplněn četnými příklady kazuistik a na závěr je prostor pro dotazování a diskuzi.