Červen 2019 - Bari-psychologické dny ve Velkém Oseku

/ pořádá Psychologická sekce Obezitologické společnosti při ČLS JEP /

 

Ve dnech 3.-4.6. 2019 se konalo ve Velkém Oseku již 7. setkání chirurgů, kteří se věnují bariatrické a metabolické chirurgii a klinických psychologů, kteří se specializují na obezitologii a bariatrii. Cílem tohoto mezioborového setkávání je prezentace kazuistik a řešení dalších postupů v léčbě pacientů v jednotlivých týmech / chirurg-psycholog-nutriční terapeut/ celé České republiky. I my jsme ve spolupráci s MUDr. Hrubým za Centrum bariatrické a metabolické chirurgie Turnov přednesli kazuistiky společných pacientů.

Mgr. K.Krtičková