Ordinace klinické psychologie

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující psychologickou , diagnostickou a psychoterapeutickou péči pro děti, dospívající a dospělé.

Péče, která je indikována a doporučena lékařem, je hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Jsme smluvními partnery zdravotních pojišťoven.

Jsme psychology a psychoterapeuty ve zdravotnictví, nabízíme provázanou péči s lékaři a odbornými specialisty .

 

 

 

Poskytujeme služby:

Psychologické vyšetření :

na základě indikace praktického lékaře nebo specialisty

  • naše ordinace se specializuje na vyšetření před bariatrickou operací

 

Psychoterapeutická péče:

individuální, rodinná , skupinová psychoterapie, která se zaměřuje zejména na léčbu

  • depresí , úzkostných a fobických stavů

  • psychosomatických poruch

  • psychotických stavů

  • výživových poruch / obezita, poruchy příjmu potravy, jídelní patologie /

  • psychogenně podmíněných poruch / poruchy spánku, enuréza, enkopréza, PNES /

a podpůrná psychoterapie , která pomáhá zvládnout následky a porozumět možným příčinám závažných somatických onemocnění .

 

V léčbě výživových poruch spolupracujeme s Psychologicko-terapeutickým centrem výživových poruch Alimentum s.r.o.